Auktionsvillkor

 

Samtliga föremål presenteras med största möjliga noggrannhet och försäljes i det skick de befinner sig i vid visningstillfället. Inlämnade föremål är ägarens egendom fram till klubbslaget varefter ägandet övergår till köparen efter full betalning. De i förteckningen utsatta priserna tjänar endast som vägledning och kan således skilja sig väsentligt från utropspriset. Betalning sker kontant, kontokort eller faktura. Kundnummer krävs för att kunna handla hos. Ansökan om kundnummer kan göras på våra visningstider eller direkt på hemsidan. Bud via internet är juridiskt bindande och registrerat kundnummer är personligt och kan ej överlåtas på annan person.

 

Avgifter

 

En köparprovision tillkommer på alla varor med 16% exklusive moms samt 32 SEK exklusive moms i slagavgift. För bildkonst överstigande 2 200 SEK tillkommer en avgift, s.k. följerättsersättning, på 5%.

 

Avhämtning

 

Avhämtning av inropade objekt via internet sker enligt översänd faktura senast 5 dgr. efter auktionen. Avhämtas inte objekten enligt gällande regler tas en lageravgift ut på 40 SEK/dag. För utländska köpare avtalas särskilda avhämtningstider..

 

Förhandsbud

 

Möjlighet till förhandsbud erbjudes under visningarna. Vi bjuder för Er räkning till förmånligast pris. Vid publika auktioner finns också möjlighet att medverka per telefon, då ringer vi upp när varan utropas och Ni kan vara med direkt under auktionen.

 

Reklamationer

 

Reklamationer godtages ej då varorna säljes i förevisat och befintligt skick. Då det gäller utländska eller monogramsignerade verk garanteras inte äktheten. I övrigt gäller konsumentköplagen för auktioner. Det åligger köparen att själv noga besiktiga och bilda sig en uppfattning om varans kondition. Ring eller maila gärna om något är oklart om varans kondition mm.